Pöllökarhut ry:n häirinnänvastainen linjaus


Pöllökarhut ry:n linjaus häirinnästä Pelipöytä 2020 tapahtumassa

Pelipöytä on tapahtuma, jonka osallistujiin kuuluu eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia harrastajia, joiden kokemuspohja on hyvin erilainen. Pelipöytä- tapahtuman järjestäjät haluavat taata kaikille tapahtumaan osallistujille turvallisen tilan ja sitä kautta mukavan kokemuksen. Kiusaaminen ja häirintä eivät kuulu mihinkään Pöllökarhut ry:n tapahtumiin, joten muistathan käyttäytyä kaikkia kohtaan kunnioittavasti kaikissa yhdistyksen tapahtumissa.

Häirinnällä tarkoitetaan muun muassa loukkaavaa nimittelyä, sukupuoleen tai ulkonäköön liittyvää halventavaa kommentointia, seksuaalissävytteistä ehdottelua ja puhetta, varjostamista, uhkaavaa käyttäytymistä sekä ei-toivottua koskettelua tai muuta fyysistä kontaktia. Häirintää voivat kokea kaikki sukupuolesta, iästä ja elämänkokemuksesta riippumatta. Jokainen määrittelee itse, mikä hänestä tuntuu häirinnältä, kukaan muu ei voi sitä tehdä.

Häirintä voi olla tahallista mutta myös tahatonta, eli viattomaksi tarkoitettu vitsi tai kommentti voikin toisista henkilöistä tuntua ahdistavalta. Tärkeintä on kunnioittaa toisten tahtoa. Jos toimintasi koetaan häiritseväksi tai sinulle huomautetaan siitä, lopeta välittömästi. Toistuva häiritsevä käyttäytyminen voi johtaa tapahtumasta poistamiseen.

Tarvittaessa voit aina pyytää apua järjestyksenvalvojilta, infosta tai suoraan tapahtuman häirintäyhdyshenkilöiltä. Häirintäyhdyshenkilöt tavoitat tapahtuman aikana infon ja järjestyksenvalvojien kautta ja voit ottaa yhteyttä kumpaan yhdyshenkilöön itse haluat.

Tapahtuman järjestäjät toivovat, että kaikista tapauksista otetaan yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin, vaikka tilanne selviäisikin ilman henkilökunnan apua. Tapahtuman häirintäyhdyshenkilöiden kanssa voit keskustella tapahtuneesta ja järjestäjät voivat tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta Pelipöytä 2020:sta tulisi kaikille vielä turvallisempi tapahtuma.

Pelipöytä 2020 häirintäyhdyshenkilöt ovat:

Johanna (n)
Riku (m)

Tavoitat heidät tapahtuman infopisteen kautta.

Häirintäyhdyshenkilöille voi lähettää sähköpostia myös tapahtuman jälkeen osoitteeseen pollokarhut@gmail.com ja laittamalla otsikoksi ”HÄIRINTÄ”

Samaa linjausta sovelletaan kaikessa muussakin Pöllökarhut ry:n toiminnassa.